Firma PHU KASKADA wykonuje zabiegi eliminacji zagrożeń jakie mogą stanowić zapuszczone drzewa, poprawia żywotność i kondycję drzew.

Dbając o bezpieczeństwo osób postronnych, ochronę budynków i mienia, w otoczeniu przeprowadzanych prac teren jest zabezpieczany, a prace pielęgnacji i wycinki drzew wykonujemy używając lin z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

Zakres prac, które najczęściej realizujemy:

  • Eliminacja konarów, gałęzi blokujących infrastrukturę drogową, budowlaną, pieszą, energetyczną.
  • Eliminacja posuszu gałęziowego.
  • Eliminacja wyschniętych obumarłych konarów i gałęzi drzew stanowiących niebezpieczeństwo dla ludzi, budynków i mienia.
  • Eliminacja zniszczonych konarów drzew na skutek opadów śniegu czy wichur
  • Frezowanie (usunięcie) pni pozostających po wycince drzew
  • Zabezpieczanie drzew przed złamaniem
  • Prześwietlanie drzew w celu poprawy ich wygląd i umożliwienia lepszego wzrostu
  • Wycinka trudnych drzew, których ścięcie jest niemożliwe z powodu braku odpowiedniej ilości wolnej przestrzeni. Przykładem mogą być centra miast, miejskie parki, place zabaw, przedszkola i szkoły, osiedla, cmentarze.

PHU Kaskada
ul. Kwiatowa 96a
05-083 Mariew
tel.: +48 603 914 342
orlowski-dariusz@wp.pl
Zapraszamy do współpracy

Wycinka drzew to główny obszar działalności naszej firmy. Istniejemy na rynku od kilkunastu lat i nieprzerwanie zajmujemy się pielęgnacją zieleni, ze szczególnym naciskiem na przycinanie drzew, gałęzi, konarów i krzewów. Dysponując znakomicie wyszkoloną ekipą pracowników, jesteśmy w stanie zrealizować najtrudniejsze i najbardziej wymagające zlecenia na wycinkę trudnych drzew.

Wycinka drzew Izabelin

Wycinka drzew Łomianki

Wycinka drzew Błonie

Wycinka drzew Ożarów Mazowiecki

Wycinka drzew Kampinos

Wycinka drzew Leszno

Wycinka drzew Stare Babice

Kiedy wycinka drzew jest konieczna?

Wycinka jest wykonywana przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Jeśli drzewo jest chore i zagraża otoczeniu, należy go usunąć w sposób kontrolowany, przez specjalistów. Pozwala to uniknąć runięcia drzewa na budynki, samochody, linie energetyczne czy w końcu na ludzi. Szczególnym zagrożeniem dla starych i zniszczonych drzew są porywiste wiatry oraz burze. Kiedy przybierają one na sile, ryzyko złamania starego lub chorego drzewa bądź jego konarów jest bardzo wysokie. Wykonana na czas wycinka drzew, pozwala tego uniknąć. W przypadku jeśli jest to wymagane, przed wycinką należy uzyskać pozwolenie w urzędzie gminy lub miasta

Z pomocą naszej firmy mogą Państwo usunąć te drzewa, które tego wymagają. Na początku każdego zlecenia dokładnie sprawdzamy obiekt do wycięcia. Oceniamy ryzyko i stopień trudności całej operacji, tak aby najlepiej się do niej przygotować i ograniczyć czas, konieczny na wykonanie. Do swojej dyspozycji posiadamy profesjonalny sprzęt, począwszy od pilarek spalinowych, poprzez samochody z wysięgnikami i sprzęt alpinistyczny. Zależnie od warunków, wycinka drzew wykonywana jest jedną z kilku metod: alpinistyczną, z wysięgnika – etapami lub bezpośrednio, tuż przy gruncie. Po każdej przeprowadzonej wycince drzew, kompleksowo sprzątamy miejsce pracy z konarów, gałęzi, pni oraz kory i trocin, pozostawiając je w stanie takim, jak przed rozpoczęciem wycinki. Przestrzegając wszystkich przepisów BHP, gwarantujemy maksymalne bezpieczeństwo w trakcie naszej działalności. Pozostałe usługi oferowane przez naszą firmę to między innymi.

Alpinistyczna wycinka drzew

Alpinistyczna wycinka drzew, tam gdzie nie można użyć wysięgnika

W miejscach trudno dostępnych z wysięgnika samochodowego, wycinka drzew musi być wykonywana metodą alpinistyczną. W takim przypadku biorą w niej udział 2 lub 3 osoby, a wycinka jest prowadzona od góry drzewa do dołu. Inna nazwa tej metody to wycinka sekcyjna. Konary i gałęzie korony drzew, ścinane są jako pierwsza. Elementy te są asekurowane za pomocą lin, przy użyciu których następnie opuszcza się je na ziemię. Fakt, że do takiej czynności zaangażowanych jest więcej osób (obsługujący pilarkę i osoby asekurujące), sprawia że taka wycinka jest kosztowniejsza oraz bardziej czasochłonna. Pozostaje jednak jedyną alternatywą w miejscach o gęstej zabudowie, tam gdzie nie ma możliwości dojazdu lub w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzone są przewody energetyczne. W naszej firmie wszyscy pracownicy dysponują odpowiednimi kwalifikacjami, aby realizować wycinkę drzew metodą alpinistyczną, a używany przez nas sprzęt zaliczany jest do najlepszych na rynku.

Wycinka trudnych drzew wymaga umiejętności i doświadczenia

Najłatwiejszą metodą wycinania drzew jest metoda bezpośrednia, w której pień ścinany jest tuż przy gruncie. W taki sposób można usuwać drzewa na dużych przestrzeniach. W środowisku miejskim, ale nie tylko, wycinka drzew musi być wykonana w znacznie trudniejszych warunkach. Jest to tzw. wycinka trudnych drzew, czyli takich, które rosną w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, budynku, słupów energetyczncyh lub innych elementów infrastruktury, uniemożliwiających bezpośrednie wycięcie drzewa. W takich sytuacjach wycinka prowadzona jest sekcjami, przy użyciu zwyżki lub wysięgnika z koszem, a jeśli i to nie jest możliwe, to przy zastosowaniu metody alpinistycznej. Wycinka trudnych drzew musi być poprzedzona bardzo dokładnym rozpoznaniem terenu oraz przeprowadzeniem oceny ryzyka i zagrożeń, które z taką wycinką będą się wiązać. Przed przystąpieniem do usuwania drzewa, teren do niego przyległy zostaje zabezpieczony i tymczasowo wyłączony z użytkowania. W przypadku kiedy może to dotyczyć fragmentu drogi lub chodnika, powinno to zostać uzgodnione z zarządcą drogi.

Usuwanie suchych konarów, będących zagrożeniem dla otoczenia

Drzewa mogą być dotknięte różnymi chorobami, wywołanymi przez szkodniki, uszkodzenia mechaniczne lub zanieczyszczenia środowiska. Jednym z objawów takich chorób są suche konary. Konary, do których nie dociera wilgoć i składniki odżywcze, powoli tracą wytrzymałość i obumierają. Jednocześnie stają się bardzo niebezpieczne dla otoczenia – wprost proporcjonalnie do swojej wielkości. Ich niespodziewany upadek na ziemię może nastąpić w każdej chwili – pod wpływem własnego ciężaru, podmuchu wiatru lub uderzenia pioruna w drzewo. Wykonane na czas usuwanie suchych konarów, pozwala uniknąć takich wypadków. Usuwanie konarów wykonujemy na dwa sposoby – metodą alpinistyczną lub jeśli jest to możliwe, z kosza wysięgnika na podwoziu samochodowym. Konar przed obcięciem zostaje zabezpieczony linami, które później służą do bezpiecznego opuszczenia konaru na ziemię. W zależności od jego rozmiarów, konar może zostać ścięty w jednym lub kilku kawałkach.

Redukcja korony drzew pozwala ujarzmić drzewo

Niektóre gatunki drzew mogą rosnąć w bardzo szybkim tempie. Nie zawsze jest to jednak powodem do radości. Szczególnie, jeśli coraz większa korona drzewa zagraża budynkom, słupom oraz liniom energetycznym. Wówczas, aby nie doszło do ich uszkodzenia, konieczna jest redukcja korony drzewa. Polega ona na przycięciu konarów do bezpiecznej odległości, tak aby nie wpływało to na stabilność drzewa, a jednocześnie konary nie zagrażały otoczeniu. Redukcja korony drzew może być wykonana na dwa sposoby. Przy niewysokich drzewach, gdzie wysokość pracy pilarki nie przekracza 3,5 metra, możliwe jest wykonanie redukcji z poziomu gruntu. W tym celu pilarka zostaje przymocowana do specjalnego wysięgnika, pozwalającego bezpiecznie i precyzyjnie operować urządzeniem i ścinać konary. Wysokość ta jest na tyle bezpieczna, że upadające kawałki konarów nie stanowią zagrożenia. W przypadku wyższych drzew, redukcja korony wykonywana jest z kosza wysięgnika lub metodami alpinistycznymi. Odcięte kawałki konarów nie mogą zostać swobodnie spuszczone na ziemię, tylko opuszcza się je na linach. Wszystko po to, aby nie uszkodziły powierzchni drogi, trawnika lub parkingu.

Prześwietlanie drzew poprawia ich wygląd i umożliwia lepszy wzrost

Pielęgnacja drzew wymaga czasem zdecydowanych działań, takich jak usuwanie niektórych konarów i gałęzi. Jest to tak zwane prześwietlanie drzew. Kiedy korona drzewa jest zbyt gęsta, może to prowadzić do wielu problemów. Począwszy od tych natury estetycznej, poprzez zaciemnianie sąsiadujących z drzewem mieszkań, aż po stopniowe usychanie konarów. Prześwietlanie drzew jest czynnością bardzo ważną w pielęgnacji drzew owocowych. Pozwala zwiększyć owocowanie, ułatwiając jednocześnie zbieranie owoców. Usuwaniu powinny być poddane stare konary, jak również te, które są osłabione lub zagrażają pozostałym, grożąc zakleszczeniem się. Prześwietlanie drzew wykonujemy metodami: alpinistyczną i szybszą – z wysięgnika koszowego. Działamy zarówno w terenie zabudowanym, peryferyjnym oraz trudno dostępnym. Korzystając z naszej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, mają Państwo gwarancję solidnie i na czas wykonanej pracy – zawsze w atrakcyjnej cenie.

Wycinka drzew warszawa

Jesteś właścicielem nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawa? Na twojej działce rosną drzewa? Jako ich właściciel jesteś za nie odpowiedzialny. To w twojej gestii znajduje się takie zarządzanie nimi, aby nie stwarzały zagrożenia dla otoczenia, a jednocześnie aby mogły ci służyć przez długi czas. Pielęgnacyjna wycinka drzew to usługa, która jest dedykowana dla osób prywatnych i firm. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala szybko i bezpiecznie realizować każde zlecenie, którego celem jest wycięcie drzew na działce, niezależnie od ich wysokości, gatunku, położenia oraz stanu, w jakim się znajdują. Wycinka drzew Warszawa musi czasami być zrealizowana w trybie awaryjnym, jeśli drzewo zagraża bezpieczeństwu otoczenia. Do takich sytuacji najczęściej dochodzi wiosną i jesienią, kiedy porywiste wiatry mogą naruszyć stabilność drzewa lub doprowadzić do złamania jednego z konarów, grożąc jego upadkiem na ziemię. W takich sytuacja nie warto zwlekać. Czym prędzej skontaktuj się z nami, celem uzyskania niezbędnej pomocy.

Wycinka drzew na terenie Warszawy poprzedzona ekspertyzą dendrologiczną

Zanim wycinka drzewa Warszawa będzie mogła zostać wykonana, konieczne jest wykonanie ekspertyzy dendrologicznej. W jej trakcie sprawdzamy dokładnie stan drzewa, określając jednocześnie najlepszą metodę wycinki. Zależnie od stanu, wycinka drzew Warszawa może być przeprowadzona na kilka sposobów – ścinając drzewo w całości, tuż u podstawy, jak również stopniowe ścinanie drzewa od góry do dołu, korzystając ze zwyżek lub przy użyciu metody alpinistycznej. Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu jest priorytetową usługą naszej firmy, której poświęcamy najwięcej uwagi. To właśnie od sprawności i terminowości jej wykonania, zależy bezpieczeństwo ludzi, nieruchomości, a także infrastruktury technicznej, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa. Dotyczy to w głównej mierze linii energetycznych, które bardzo często są prowadzone pomiędzy konarami drzew. Nie jest to efektem ich złego planowania, ale wynika z naturalnego rozrastania się drzew, których konary i gałęzie stopniowo przedzierają się przez linie, stwarzając zagrożenie ich zerwania.

Wycinka drzew zagrażających linii energetycznej przebiegającej w pobliżu

Wycinka drzewa, które zagraża liniom energetycznym jest przez nas wykonywana na zlecenie zakładów energetycznych, a w przypadku linii prywatnych, na zlecenie właściciela nieruchomości. W przypadku takich zleceń nie ma mowy o tym, aby wycinka drzew była wykonana w całości, ścinając pień tu przy powierzchni gruntu. Konieczne jest stopniowe ścinanie drzewa, konar po konarze, gałąź po gałęzi. Aby spadające elementy nie zagrażały liniom, są one opuszczane na ziemię przy użyciu wytrzymałych lin. Metoda jest czasochłonna ale bezpieczna, gwarantując pełną ochronę istniejącym liniom energetycznym i przewodom telefonicznym.

Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu budynków i ludzi

To kolejna pozycja w naszej ofercie, do której podchodzimy ze szczególnym zaangażowaniem. Duże i niestabilne drzewa, rosnące w sąsiedztwie budynków, są dla nich realnym zagrożeniem. Upadające drzewo może wyrządzić poważne straty, poczynając od uszkodzenia dachu, kończąc na całkowitym zawaleniu ściany w przypadku słabszych konstrukcji. Drzewo może zagrażać budynkom z kilku powodów. Po pierwsze jeśli zostało dotknięte chorobą, która postępuje w głąb systemu korzeniowego, prowadząc do utraty stabilności. Wówczas nawet podmuch wiatru może wyrwać takie drzewo z ziemi, przewracając go na budynek. Do podobnego zdarzenia może dojść również wtedy, jeśli w sąsiedztwie drzewa prowadzone były roboty ziemne. Nieostrożne realizowanie wykopów, w trakcie których można uszkodzić korzenie drzewa, prowadzi do ich stopniowego obumierania, którego efekty mogą być widoczne dopiero po wielu miesiącach. Wówczas nie ma zbyt wiele czasu na zwłokę – wycinka drzew zagrażających budynkom powinna być wykonana w trybie pilnym, bo każdy kolejny dzień stanowi ryzyko zawalenia drzewa na dom.

Wycinka drzew zagrażających budynkom mieszkalnym i użytkowym

Drzewa wymagają pielęgnacji. Pozostawienie ich samym sobie prowadzi do tego, że rozrastają się w trybie niekontrolowanym. W przypadku drzew rosnących dziko, w lesie lub na polach nie jest to dużym zagrożeniem. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy drzewa rosną w pobliżu budynków, sieci energetycznych lub w pasie drogowym. Nadmierny rozrost gałęzi i konarów powoduje duże zacienienie domów i mieszkań. Wówczas należy zadbać o prześwietlanie drzew. Czynność polega na usuwaniu wybranych konarów i gałęzi, robiąc w ten sposób miejsce na dalszy rozrost, ale w trybie kontrolowanym. Prześwietlanie drzew i ich koron jest wręcz wskazane w przypadku drzew owocowych, pozwalając zwiększyć obfitość owocowania. Redukcja korony drzew to kolejna usługa, oferowana przez naszą firmę. Do jej realizacji stosowana jest metoda alpinistyczna lub korzystamy z wysięgników koszowych i zwyżek. Nadmierny rozrost korony drzewa może zagrażać jego stabilności, grożąc nawet wywrotem drzewa, jeśli niebezpiecznie zostanie przesunięty środek ciężkości. Drzewa dotknięte chorobami również pozostają w obszarze naszych zainteresowań. W ich przypadku może być wykonana kompletna wycinka drzewa Warszawa, a jeśli choroba nie dotyczy całego drzewa, to wykonujemy usuwanie suchych konarów. Są one najbardziej narażone na złamania, a ich duże rozmiary i waga stwarzają realne zagrożenia uszkodzenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt oraz mienia.

Świadczymy profesjonalne usługi wycinki drzew dla Warszawy:

Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Bródno, Tarchomin

Oraz miejscowości:

Kiełpin, Młociny, Dziekanów, Łomna, Czosnów, Twierdza Modlin, Babice,
Palmiry, Leszno, Laski, Izabelin, Klaudyn, Truskaw, Sieraków, Lipków,
Tarczyn, Podkowa Leśna, Grójec, Kampinos, Zielonka, Marki, Teresin,
Sochaczew, Międzyborów, Milanówek,Komorów, Brwinów, Jaktorów,
Międzyborów, Żyrardów, Chotomów, Mszczonów, Radziejowice, Nadarzyn,
Międzylesie, Anin, Str. Miłosna, Michałowice, Żelechów, Magdalenka,
Raszyn, Lesznowola, Zalesie Górne, Błonie, Ołtarzew, Runów, Mysiadło,
Powsin, Góra Kalwaria, Karczew, Celestynów, Józefów, Wólka Mlądzka,
Wólka Kossowska, Zegrze, Nieporęt, Nasielsk, Wiązowna, Miedzeszyn,
Radość, Sulejówek, Halinów, Prażmów, Góra Kalwaria, Karczew, Kołbiel,
Stanisławów, Ząbki, Kobyłka, Tłuszcz, Klembów, Wyszków, Łochów,
Brańszczyk, Radzymin, Załubice, Pułtusk, Serock, Pomiechówek, Jabłonna,
Zakroczym, Białobrzegi, Zegrze, Żabia Wola, Słupno, Halinów, Mińsk
Mazowiecki, Płońsk, Wyszogród, Żelazowa Wola.