Firma PHU KASKADA wykonuje zabiegi eliminacji zagrożeń jakie mogą stanowić zapuszczone drzewa, poprawia żywotność i kondycję drzew.

Dbając o bezpieczeństwo osób postronnych, ochronę budynków i mienia, w otoczeniu przeprowadzanych prac teren jest zabezpieczany, a prace pielęgnacji i wycinki drzew wykonujemy używając lin z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

Zakres prac, które najczęściej realizujemy:

 • Eliminacja konarów, gałęzi blokujących infrastrukturę drogową, budowlaną, pieszą, energetyczną.
 • Eliminacja posuszu gałęziowego.
 • Eliminacja wyschniętych obumarłych konarów i gałęzi drzew stanowiących niebezpieczeństwo dla ludzi, budynków i mienia.
 • Eliminacja zniszczonych konarów drzew na skutek opadów śniegu czy wichur
 • Frezowanie (usunięcie) pni pozostających po wycince drzew
 • Zabezpieczanie drzew przed złamaniem
 • Prześwietlanie drzew w celu poprawy ich wygląd i umożliwienia lepszego wzrostu
 • Wycinka trudnych drzew, których ścięcie jest niemożliwe z powodu braku odpowiedniej ilości wolnej przestrzeni. Przykładem mogą być centra miast, miejskie parki, place zabaw, przedszkola i szkoły, osiedla, cmentarze.

PHU Kaskada
ul. Kwiatowa 96a
05-083 Mariew
tel.: +48 603 914 342
orlowski-dariusz@wp.pl
Zapraszamy do współpracy

W roku 2017 weszły w życie poważne zmiany, regulujące sposób wycinania drzew rosnących na prywatnych gruntach. Do tej pory, aby móc legalnie usunąć drzewo rosnące na działce prywatnej, jej właściciel musiał uzyskać zgodę urzędnika. Było to o tyle kłopotliwe, że drzewo wielolokrotnie musiało być usunięte natychmiast, a urzędy miały swoje terminy, aby decyzję wydać. Co więcej, do czasu jej otrzymania nikt nie wiedział, czy będzie ona pozytywna czy negatywna.

Wszystko zmieniło się 1 stycznia 2017 roku. Od tego czasu każdy właściciel terenu, na którym rosną drzewa, mógł je usunąć bez pytania kogokolwiek o zgodę. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W całym kraju ruszyła masowa wycinka drzew. Z tego przywileju korzystali nie tylko właściciele domków jednorodzinnych, na działkach których rosło jedno lub dwa drzewa. Drzewostan był również usuwany w olbrzymiej ilości z terenów działek komercyjnych, dzięki czemu ich atrakcyjność pod inwestycje znacząco wzrosła. Stan ten trwał do 8 marca.

Liczne protesty ekologów i mieszkańców, zaniepokojonych drastycznie malejącą ilością drzew sprawiły, że 8 marca Sejm przegłosował nowelizację ustawy o wycince drzew. Co się w niej zmieniło?

W dalszym ciągu będziemy mieli prawo do samodzielnego ścięcia drzewa z naszej działki, jednak taki zamiar będziemy zmuszeni zgłosić do urzędu miasta lub gminy. Wcześniej taka konieczność nie dotyczyła osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczych i wtedy, kiedy usuwanie drzewa nie było z nią powiązane.

Jak zgłosić zamiar przeprowadzenia wycinki drzew na działce?

Chcąc maksymalnie ułatwić obowiązek informowania o wycince drzew, nie wymaga się podawania szczegółowych informacji ani wypełniania masy formularzy. Wystarczy przygotować odręczne pismo, na którym informujemy o:

 • – miejscu dokonania wycinki
 • – terminie, w jakim ma być wykonana
 • – numerze działki
 • – powodach jej przeprowadzenia
 • – dołączamy mapkę z zaznaczonym drzewem.

Kiedy pozwolenie na wycinkę drzew nie jest konieczne?

Jest kilka sytuacji, w których nie będziemy potrzebować pozwolenia na wycinkę drzew. Pierwsza z nich to ta, przytoczona powyżej. Czyli kiedy drzewo jest usuwane przez osobę prywatną z terenu jej nieruchomości i wycinka nie jest w żaden sposób powiązana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ale to nie jedyny przypadek. Prowadząc działalność gospodarczą, nie będziemy potrzebować pozwolenia na wycinkę wtedy, kiedy usuwane drzewo ma obwód pnia mniejszy niż 50 cm, licząc to na wysokości 5 cm.

Pozwolenie na wycinkę nie jest wymagane w poniższych przypadkach, kiedy pomiar obwodu drzewa na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • – 80 cm ? dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • – 65 cm ? dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • – 50 cm ? dla przypadku pozostałych gatunków drzew.

Identyczne zasady dotyczą drzew na nieruchomościach prywatnych, które nie będą usuwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast, jeśli obwód będzie większy niż w/w dla poszczególnych przypadków, to zamiar przeprowadzenia wycinki drzew, należy zgłosić do właściwego organu ? urzędu miasta lub gminy.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zgłoszeniodawcy, adres wraz z oznaczeniem nieruchomości oraz mapkę sytuacyjną z zaznaczonymi drzewami, które mamy zamiar usunąć. W ciągu 21 dni od otrzymania zgłoszenia, urzędnicy mają obowiązek dokonania oględzin drzewa, celem ustalenia gatunku oraz dokonania pomiaru obwodu na wysokości 5 cm. Jeśli na wysokości 5 cm drzewo posiada kilka pni ? dokonuje się pomiaru obwodu każdego z tych pni, a jeżeli drzewo nie posiada pnia ? wykonuje się pomiar obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Od dokonania oględzin należy odczekać 14 dni, gdyż w tym czasie organ sprawdzający może wydać decyzję negatywną lub wnieść sprzeciw w zakresie planowanej wycinki drzewa.

Również na wycinkę krzewów nie będzie wymagane pozwolenie, pod warunkiem że będą one rosły w skupisku na powierzchni nie większej niż 25 m2.

Kiedy wycinka drzew może być problemem?

Przede wszystkim wtedy, kiedy drzewo jest objęte ochroną przyrodniczą, będąc np. pomnikiem przyrody lub strategicznym zadrzewieniem ? śródpolnym, przydrożnym albo nadwodnym na terenie parku krajobrazowego. Wycinka jest również utrudniona, jeśli drzewo pozostaje pod ochroną konserwatora zabytków lub rośnie na terenie objętym ochroną wybranych gatunków zwierząt i roślin.

Czy gmina może osobie prywatnej zakazać usunięcia drzewa z terenu jej nieruchomości?

Nie. Sposób wycinki drzew reguluje bowiem ustawa i to ona jest nadrzędnym prawem. Urząd gminy ustanawiając prawo miejscowe, może jedynie wprowadzać wyjątki dotyczące obowiązku uzyskania zezwolenia, na przeprowadzenie takiej wycinki.

Wycinka drzew prowadzona przez rolników

Ustawa stanowi, że wycinka bez pozwolenia może być wykonana wtedy, jeśli drzewa i krzewy rosną na terenach prywatnych, należących do właścicieli nie prowadzących na nich działalności gospodarczej oraz kiedy wycinka nie jest prowadzona w związku z jej prowadzeniem. Co jedna z rolnikami, którzy są osobami fizycznymi będącymi właścicielami nieruchomości, ale prowadzą na nich gospodarstwo rolne, które przypomnijmy, jest kwalifikowane jako działalność gospodarcza?

W takim przypadku konieczne jest dokładnie przeanalizowanie powodu, dla którego wycinka ma być wykonana. Jeśli jej celem będzie np. budowa domu mieszkalnego, to można ją przeprowadzić bez uzyskania pozwolenia. Natomiast jeśli wycinka drzew jest związana z prowadzeniem działalności rolniczej ? np. w celu uzyskania terenu pod budowę obory lub stajni, to zezwolenie będzie wymagane.

Usuwanie drzew z gniazdami ptaków

Pozwolenie na wycinkę drzew jest wymagane wtedy, jeśli na drzewie znajdują się gniazda ptaków. Wyjątkiem stanowi usunięcie tych drzew ze spełnieniem powyższych wymogów, w terminie od 16 października do ostatniego dnia lutego, czyli wtedy kiedy kończy się sezon lęgowy ptaków w Polsce.

Kontrola

Urzędy miast i gminy mają prawo do przeprowadzenia kontroli, czy wycinka została przeprowadzona zgodnie z zawartymi w zgłoszeniu informacjami, a także czy nie była związana z prowadzoną działalnością gospodarczą?.

Składanie wniosków i wydanie decyzji

Urzędy mają 30 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu lub zakazie przeprowadzenia wycinki, licząc od daty wpłynięcia wniosku. Jeśli sprawa wymaga głębszego rozpoznania, termin może zostać wydłużony do 60 dni. Nowelizacja z 17 czerwca 2017 przywraca również obowiązek uzgadniania wycinki drzew, rosnących w obszarze pasa drogowego z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Nie dotyczy to obcych gatunków topoli.